Meer informatie over EFT?

Voorgaande informatie is gebaseerd op informatie van de volgende websites (geraadpleegd op 29 oktober 2017):
www.emofree.com (Website van Gary Craig, grondlegger van EFT)

www.stichting-eft.nl (Platform voor informatie over EFT)

www.novet.nl (Website van stichting NOVET voor opleiding en certificatie)

www.eft-online.be (Website met uitleg over EFT)