Meer informatie over EFT?

Voorgaande informatie is gebaseerd op informatie van de volgende websites (geraadpleegd op 8 januari 2020):

 

https://www.voeljezenja.nl/eft (Voor meer informatie over EFT bij Voel je Zenja)
https://stichting-eft.nl(Stichting EFT, het platform voor meer informatie over EFT)
https://www.emofree.com (Website van Gary Craig, grondlegger van EFT)
https://www.novet.nl (Stichting NOVET, voor opleiding en certificatie)
https://petastapleton.com/ (Wetenschappelijk onderzoek naar EFT door dr. Peta Stapleton)