Wat gebeurt er tijdens EFT?

Bij EFT tik je met je vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke, emotionele of psychische pijn. Dit tikken maakt de emotie los. Hierdoor verdwijnt de negatieve lading die verbonden is aan de oorspronkelijke ervaring van de klacht of het probleem. De energie stroomt opnieuw vrij en je voelt je in evenwicht. Anders gezegd: zodra je de negatieve lading van een bepaald trauma, herinnering, symptoom, ongemak of kwaal weghaalt, voel je de negatieve emotie (pijn, angst, verdriet, onrust, …) die er voordien mee gepaard ging niet langer. Door EFT kan je je klacht of probleem plaatsen, loslaten en vergeten. 
 
Om EFT toe te passen is het niet nodig dat je je de oorspronkelijke ervaring ook daadwerkelijk herinnert. Dikwijls heb je geen flauw idee van de oorsprong van de negatieve overtuiging. Volgens traditionele psychologische methodes moet je dan eerst diep in jezelf op zoek naar deze ervaring voor je kan beginnen met de verwerking ervan. Dit is niet zo bij EFT. Als je je de oorspronkelijke ervaring wel herinnert, blijft die herinnering bestaan, maar eraan terugdenken, geeft geen slecht gevoel meer. We proberen het gevoel op te lossen, waardoor je een andere kijk krijgt op je negatieve ervaring, zodat je je angst, pijn enz. niet meer voelt. Na de behandeling doet het je niets meer, de lading is er van af en je kan het loslaten en vergeten.