Hoe is EFT ontwikkeld en wat is de centrale gedachte?

Emotional Freedom Techniques (EFT) is begin jaren 90 ontwikkeld door Gary Graig (zie www.emofree.com). Graig heeft EFT afgeleid van Thought Field Therapy (TFT), een techniek die begin tachtiger jaren door klinisch psycholoog Roger Callahan is ontwikkeld. Daarnaast is EFT voor een belangrijk deel gebaseerd op elementen uit neurolinguïstisch programmeren (NLP).
De centrale gedachte achter EFT is: “De oorzaak van alle negatieve emoties is een verstoring van het energiesysteem van het lichaam”. Door het kloppen, volgens een vastomlijnd eenvoudig protocol op een beperkt aantal acupunctuurpunten, zal deze disbalans worden opgeheven en daarmee ook de bijbehorende negatieve emotie.